Tworzenie gier na urządzenia mobilne

 Dzienne

 Nazwisko Imię  II X  I XI  II XI  I XII  Projekt  Test  Ocena końcowa 
Nie***a Karolina (+1) - X X X 5 5 5
 Prę***k Michał (+1) 5
 Woj***n  Tomasz(+1) 5
 Kru***a Aleksandra (+1) X X X X 5 5 5
 Fry***ś Arkadiusz (+1) 5
 H***a Tuan (+1) 5
 Kul***g Alicja (+1) X X X X 5 5  5
 Kle***o Marta (+1) 5
 Kud***a Mateusz (+1)  X X - X 5 5 5
 Gał***a Marcin (+1)  5
 Sit***o Szymon (+1)  5
 Śli***a Mateusz (+1) 5
 Suw***j Łukasz (+1)  5
 Dłu***i Damian (+1) 5
Pol***k Maria(+1) 5
Gra***f Wojciech (+1)  5
Gał***a Piotr (+1) 5
Kic***l Jakub (+1)  5
Bia***a Sebastian (+1)  5
Bot***r Michał (+1) 5
 Maj***z Hanna X X X X 5 5  5
 Żmu***a Piotr 5
Kur***a Marcin  X  X -  -  4.5 5 4.5
Sos***a Jonasz 5
Wło***i Adrian 5
Kor***i Mateusz 4.5
Zia***n Karol 5
Sup***n Wojciech 5
Klu***Y Mateusz 4.5
Two***o Wojciech 5
Wło***i Kamil 5
Pru***z Szymon (-1)x 4
Jac***k Dominik 5
Cie***k Sebastian 5
Tab***r Przemysław 5
Skr***i Wojciech 5
Mał***k Bartłomiej  X X  X  X 5 5 5
Lan***r Antoni  - X - X 4.5 5 4.5
Owc***k Bartosz - - - X 4 5 4.5
Fuj***i Łukasz 5
Gaj***K Patryk 5
Kow***k Jacek 5
Mos***y Timo X X - X 5 5 5
Guł***a Kamila 5
Nie***k Kinga X  - -  -  4 5 4.5
Rat***k Adam X X X X 5 5  5
Dzi***a Wojciech 5
P***a Aleksandra 5
Fru***n Piotr 5
Kos***r Grzegorz 5
Now***k Daniel  - - X - 4 5 4.5
Łab***s Ewa X X X X 5 5 5
Bie***t Krzysztof 5
Mik***a Wojciech X X X X 5

Zaoczne

Nazwisko Imię II X
I XI
II XI I XII Projekt Test Ocena końcowa
Olc***a Aleksandra - X X X 4.5 5 4,5
 Moc***i Karol - X X X 4,5 5 4,5
 Pan***i Łukasz X X X X 5 5 5
 Neu***h Jakub - X X X 4,5 5 4,5
 Pię***a Paweł X X X X 5 5 5
 Zie***i Bartosz X X X X 5 5 5
 Sta***k Piotr - - X X 4 5 4,5
 Woj***i Kamil X - - X 4 4,5 4
 Żel***o Maciej - X X X 4,5 4 4,5
 Ily***a Mikita X - - - 3,5  5 4
 Rad***i Tomasz X X X X 5  4,5 5
 Sze***k Sebastian - X X - 4  5 4,5
 Mik***k Igor - X X - 4  5 4.5
Sty***k Wojciech X X X X 5 5 5
Mar***t Denis - X X X 4,5 5 4,5
Kuj***a Piotr - - X - 3,5
Kał***a Monika X X X X 5 5 5
Hem***t Jakub X - - X 4 5 4,5
Dat***a Sebastian X X X X 5 4,5 5
Dra***s Mateusz X X X X 5 5 5
Kra***k Patryk - - X - 3,5 5 4
Dzi***i Tomasz - - - X 3,5 5 4
Bro***l Krzysztof X - - - 3,5 4 4
Kut***a Kamil - - - X 3,5 5 4
Urb****i Bartosz ? 5

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest cykliczne dokumentowanie postępów z pracy nad grą. Postępy należy dokumentować każdego tygodnia nie później niż do godziny 23.00 po zakończeniu zajęć. Na etapie pracy nad grą folder w google drive może zawierać dowolne elementy takie jaki: skrypty, materiały, modele, tekstury, elementy sceny itp. Dokumentacja może być przedstawiona w formie obiektów/screenów/kawałków kodu. W folderze powinien znajdować się dodatkowy plik (txt / doc ) zawierający krótkie podsumowanie wykonanych prac. Każdy brak z postępów oznacza obniżenie oceny końcowej o 0.5.

Zasady aktualizacji katalogu:

  • każdy zespół zakłada własny katalog;
  • w katalogu znajduje się plik tekstowy z nazwiskami osób pracujących w danym zespole (opcjonalnie ich rolą w zespole);
  • w katalogu zespołu każda osoba zakłada swój własny katalog, w którym kluczowym plikiem jest plik logu (najlepiej w postaci doc/docx);
  • w katalogu osoby mogą znajdować się dowolne pliki i notatki, które powstały podczas pracy nad danym zagadnieniem, jednak przy ocenie wiążący jest plik logu aktualizowany co 2 tygodnie;
  • w pliku logu każda osoba opisuje (w miarę szczegółowo), jakie było jej zadanie przez ostatnie 2 tygodnie, co było efektem pracy, co udało się w tym czasie zrealizować;
  • w sytuacji, kiedy jakaś funkcja/funkcjonalność nie działa, nie została uwzględniona w projekcie, nie działa zgodnie z zamierzeniami Autora – wciąż powinna znaleźć się w pliku logu. Kluczowe jest wskazanie postępu pracy nad zagadnieniem, a nie od razu pozytywny, końcowy rezultat;
  • brak aktualizacji w pliku logu skutkuje obniżeniem oceny z projektu o 0.5 stonia.

Link do katalogu Google drive: Dysk (dzienne)
Dysk (zaoczne)

Laborki - Prezentacja

Wykłady:

Wykład 1 : Prezentacja
Wykład 2 : prezentacja
Wykład 3 : prezentacja
Wykład 4 : prezentacja
Wykład 5 : prezentacja
Wykład 6 : prezentacja
Wykład 7 : prezentacja
Wykład 8 : prezentacja
Wykład 9 : prezentacja
Wykład 10: prezentacja
Wykład 11: prezentacja
Wykład 12: prezentacja

Dokumentacja

Opisy poniżej mają charakter poglądowy i dotyczą sytuacji, kiedy w wersji finalnej przygotowana zostanie grywalna wersja. Kształt dokumentacji powinien zależeć przede wszystkim od faktycznego stanu projektu.

 

  • Dokumentacja użytkownika (4 – 5 stron) – ogólny opis założeń gry oraz cel rozgrywki. Sterowanie i przykładowe zrzuty ekranu. Informacja o tym, w jaki sposób generowane są poszczególne etapy. W przypadku, kiedy etapy gry są statyczne – informacja o tym, ile jest etapów, a także elementy wyróżniające każdy z etapów. Dodatkowo, w dokumentacji użytkownika powinna się znaleźć krótka informacja związana z zaimplementowanym algorytmem AI (w przypadku gier, gdzie obecny jest jeden lub więcej przeciwników).
  • Dokumentacja techniczna (5-6 stron). Dokumentacja składa się z 4 części. Pierwszy element zawiera wyszczególnione funkcjonalności dostępne w grze (z podziałem na funkcjonalności obligatoryjne oraz dodatkowe) a także krótką informację (1-2 zdania) dla doprecyzowania każdego z elementów. Kolejnym elementem jest przygotowanie jednego z dwóch diagramów przedstawiających poszczególne etapy przygotowania projektu. Do wyboru jest przygotowanie diagramu sieciowego, lub diagramu Gantta. Diagram sieciowy budowany jest na podstawie listy funkcjonalności wyszczególnionych w pierwszej części dokumentacji technicznej. Dla każdej funkcjonalności należy zdefiniować zadania (nie więcej, niż 3-4 zadania na jedną funkcjonalność) a następnie przedstawić zależności pomiędzy nimi. Dokumentacja powinna zawierać ok 5-6 funkcjonalności obligatoryjnych oraz 3-4 funkcjonalności dodatkowe. Łącznie diagram sieciowy nie powinien zawierać więcej niż 20-25 zadań związanych zarówno z funkcjonalnościami głównymi jak i funkcjonalnościami dodatkowymi. Alternatywnie możliwe jest też opracowanie diagramu Gantta, w którym należy oszacować czas realizacji projektu (zakładając, że graniczny termin to 25 stycznia). W przypadku zespołów 2/3 osobowych zadania realizowane w ramach diagramu mogą być realizowane równolegle. Wreszcie ostatnim elementem dokumentacji jest opis funkcjonalności, które znalazły się w finalnej wersji projektu, a także podanie krótkiej informacji wskazującej, czy końcowy projekt różni się w założeniach od wersji początkowej. W szczególności należy wskazać funkcjonalności, które zostały usunięte/zmienione w stosunku do pierwotnie zakładanych w projekcie.