Tworzenie gier na urządzenia mobilne

 Dzienne

Nazwisko Imię Ćwiczenia Wykład Ocena
Ryn***z   Aleksander 5 5 5
 Zbi***k Patryk 5 5  5
 Mic***k Adam  5 5  5
Tuł***j  Aleksy  5 4+  5
Woł***k  Gabriel  5 5  5
 Ste***a Arleta 5  4+ 5
 Pro***z Adrian 5 5 5
 Nik***z Patryk 5 4 5-
 Ruk***t Łukasz 5 4+ 5
 Mał***z Paweł 4+ 5 5
Łas***y  Mikołaj 4+ 4 4+
 Maz***r Błażej 4+  4  4+
 Szy***l Michał  5  5 5
Wąs***i   Michał  5  5 5
 Wiś***i Jan  5 5 5
Sło***k Piotr  5  5 5
Sza***ń Bartosz  5  5 5
 Śmi***a Filip  5  4 5-
Pie***i Patryk  5 5 5
Pin***l Marcin  5  5 5
 Pło***c Magdalena 5  5 5
 Pol***i Patryk 5 5 5
 Mig***s Łukasz 4 5 4+
 Mro***k Marcin 4 5 4+
 Now***k Przemysław 4  5 4+
 Owc***i Patryk
 Uje***k Aleksander 5 5 5
 Wło***k Kamil 5 5 5
 Wol***i Sebastian 5 5 5
 Yer***n Dawid 5 5 5
 Śli***a Rafał 4 5  4+
 Fro***z Bartłomiej 5 5  5
 Goli***a Krystian  5  5 (II termin) 5
Grz***k Paweł  5  4+ 5
Hra***a Anita 5  5  5
Jur***z Grzegorz  5 5  5
Kro***y Jan 5 5 5
Bla***t Natalia  5 5 5
Buj***k Mateusz  5 5 5
Kup***a Patryk  5 5 5
Alt***n Paweł 5 5 5
Gry***z Łukasz  5 5 5
Gum***a Klaudia  5 5 5
Rej***n Daniel 5 4 5-
Piw***i Przemysław  5 5 5
Bub***a Szymon  5 4+ 5-
Ban***h Łukasz 5 5 5
Cze***o Robert  5 5 5
Czu***a Kaja  5 5 5
Kra***k Adam  4+ 5 5
Gul****z Michał 5 5 5
Kar***ń Łukasz 4+ 4+ 4+
Bad***a Beniamin  5 5 5
Łab***i Paweł 4  4 4
Had***h Arkadiusz 4+ 4+ 4+
Guc***a Adam 5 5 5
Cze***i Dawid 5  -  2

Zaoczne

Nazwisko Imię Ćwiczenia Wykład Ocena
Jus***k Anna 5 5 5
Koś***y Damian 5 5 5
Rad***i Bartosz 4+ 5 5
Tat***s Paweł 4+ 5 5
Jan***i Adrian  5 5 5
Łoj***i Robert 5 5 5
Soj***a Michał 5 5 5
Paw***i Maciej 5 5 5
Łas***h Piotr 5 5 5
Łas***h  Krzysztof 5 5 5
Now***k Kamil 4 5  4+
Kan***a  Aleksander 4 5 4+
Prz***a Katarzyna 5 5 5
Szc***ł Michał  5 5 5
Je***ż Tomasz  5 5 5
Bab***i Kamil  5 4 4+
Kra***k Piotr 4 5 4+
Wys***d Przemysław 4+ 5  5

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest cykliczne dokumentowanie postępów z pracy nad grą. W przypadku zespołów 2-osobowych (i więcej) postępy należy dokumentować każdego tygodnia nie później niż do godziny 23.00 po zakończeniu zajęć. W przypadku projektów 1-osobowych postępy należy dokumentować co 2 tygodnie. Na etapie pracy nad grą folder w google drive może zawierać dowolne elementy takie jaki: skrypty, materiały, modele, tekstury, elementy sceny itp. Dokumentacja może być przedstawiona w formie obiektów/screenów/kawałków kodu. W folderze powinien znajdować się dodatkowy plik (txt / doc ) zawierający krótkie podsumowanie wykonanych prac. Każdy brak z postępów oznacza obniżenie oceny końcowej o 0.5.

Link do gogle: TUTAJ

Materiały (Dzienne):
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12

 

Materiały (Zaoczne):
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12

Dokumentacja

Opisy poniżej mają charakter poglądowy i dotyczą sytuacji, kiedy w wersji finalnej przygotowana zostanie grywalna wersja. Kształt dokumentacji powinien zależeć przede wszystkim od faktycznego stanu projektu.

 

  • Dokumentacja użytkownika (4 – 5 stron) – ogólny opis założeń gry oraz cel rozgrywki. Sterowanie i przykładowe zrzuty ekranu. Informacja o tym, w jaki sposób generowane są poszczególne etapy. W przypadku, kiedy etapy gry są statyczne – informacja o tym, ile jest etapów, a także elementy wyróżniające każdy z etapów. Dodatkowo, w dokumentacji użytkownika powinna się znaleźć krótka informacja związana z zaimplementowanym algorytmem AI (w przypadku gier, gdzie obecny jest jeden lub więcej przeciwników).
  • Dokumentacja techniczna (5-6 stron). Dokumentacja składa się z 4 części. Pierwszy element zawiera wyszczególnione funkcjonalności dostępne w grze (z podziałem na funkcjonalności obligatoryjne oraz dodatkowe) a także krótką informację (1-2 zdania) dla doprecyzowania każdego z elementów. Kolejnym elementem jest przygotowanie jednego z dwóch diagramów przedstawiających poszczególne etapy przygotowania projektu. Do wyboru jest przygotowanie diagramu sieciowego, lub diagramu Gantta. Diagram sieciowy budowany jest na podstawie listy funkcjonalności wyszczególnionych w pierwszej części dokumentacji technicznej. Dla każdej funkcjonalności należy zdefiniować zadania (nie więcej, niż 3-4 zadania na jedną funkcjonalność) a następnie przedstawić zależności pomiędzy nimi. Dokumentacja powinna zawierać ok 5-6 funkcjonalności obligatoryjnych oraz 3-4 funkcjonalności dodatkowe. Łącznie diagram sieciowy nie powinien zawierać więcej niż 20-25 zadań związanych zarówno z funkcjonalnościami głównymi jak i funkcjonalnościami dodatkowymi. Alternatywnie możliwe jest też opracowanie diagramu Gantta, w którym należy oszacować czas realizacji projektu (zakładając, że graniczny termin to 25 stycznia). W przypadku zespołów 2/3 osobowych zadania realizowane w ramach diagramu mogą być realizowane równolegle. Wreszcie ostatnim elementem dokumentacji jest opis funkcjonalności, które znalazły się w finalnej wersji projektu, a także podanie krótkiej informacji wskazującej, czy końcowy projekt różni się w założeniach od wersji początkowej. W szczególności należy wskazać funkcjonalności, które zostały usunięte/zmienione w stosunku do pierwotnie zakładanych w projekcie.