Systemy uczące się

Wykład 01 - Prezentacja

Wykład 02 - Prezentacja

Wyklad 03 - prezentacja

Wyklad 04 - prezentacja

Wyklad 05 prezentacja

Lab 02 & 03 - Prezentacja

Lab 04 Prezentacja

Lab 06 Prezentacja

Lab 07 Prezentacja

Lab materiały dodatkowe – projekt Prezentacja

Dzienne

Nazwisko Imię A B C Projekt Ćwiczenia Test Ocena
 Rdu***h Tytus + +  - 5 4+ 4 4+
Mus***k Patryk + +  - 5 4+ 4 4+
 Pol***k Dawid + + - 5 4+ 4 4+
Woź***a Mariusz + + -  5 4+ 4 4+
 Gol***k Dominika + + - 5 4+ 4 4+
 Sza***k Sebastian +  - + 4 4 3  3+
 Ste***i Hubert + + + 5  5  4 4+
 Paw***i Mateusz +  - + 4+  4+ 3+ 4+
Pie***h Michał +  + - 5 4+  4  4+
 Grz***a Zofia + + - 4 3+  4  3+
 Rad***k Łukasz + -  - 4+ 4 3 3+
Mot***a Mateusz + +  - 4 3+ 4 3+
Bia***k Piotr + +  - 5 4+ 4 4+
Tur***i Mateusz + +  - 5  4+ 4 4+
 Str***a Adam + + - 5 4+ 4 4+
Nat***c Michał -  - - 4+ 3+  4- 3+
Now***k Zofia - - - 5  4 3 3+
Woź***a Krzysztof  + +  - 5  4+ 4+ 4+
Kaś***z Przemysław  -  -  2 4
Cza***i Wojciech  - 4+ 3+  4+ 4
And***i Michał 3+  5-  4
Poc***ć Kamil  - 4 3+  3
Paw***i Łukasz  -  - 4  2
Gaw***k Aleksander 4 4 4
Cze***i Rafał 4+ 4 4+
Del***r Kinga 4+ 4 4+
Gaw***n Dariusz 4+ 4 4+
Kub***a Piotr 4 4 4
Zub***r Adrian 4 4 4
Upł***a Mateusz  4 5 4+

A – preprocessing danych (brak zadania skutkuje obniżeniem oceny z projektu o 0.5 oceny);

B – procedury fuzyfikacji i wnioskowanie rozmyte Mamdani (przygotowanie zadania wraz z zadaniem A w terminie daje ocenę wyjściową 4 z testu);

C – reprezentacje genotypu i wektora wejściowego (brak zadania skutkuje obniżeniem oceny z projektu o 0.5 oceny);

Projekt – projekt realizowany w ramach ćwiczeń dotyczący implementacji wybranej metody. Projekt obejmuje część teoretyczną, opracowanie implementacji w dowolnym języku programowania oraz część eksperymentalną. Szczegóły dotyczące oceny projektu przedstawione na ćwiczeniach. Projekt stanowi 70% oceny końcowej z przedmiotu.

 Test – test wyboru obejmujący materiał przedstawiony na wykładach. Szczegółowy zakres materiału przedstawiony jest poniżej. Test stanowi 30% oceny końcowej z przedmiotu.

Ocena – ocena końcowa z przedmiotu, na którą składa się 30% oceny z testu oraz 70% oceny z projektu. Zaliczenie testu minimum na ocenę dostateczną konieczne jest do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zakres materiału do testu:

1. Czym jest uczenie się.
2. Przekształcenia wiedzy (różnice pomiędzy generalizacją a specjalizacją, abstrakcją a konkretyzacją).
3. Elementy preprocessingu.
4. Dyskretyzacja danych.
5. Tablicowe a grafowe reprezentacje wiedzy (z wyłączeniem perceptów i predykatów).
6. Tablice decyzyjne a reguły (z wyłączeniem klas abstrakcji).
7. Dane temporalne.
8. Sieci kognitywne.
9. Czym są relacje między pojęciami w sieci (bez wnioskowania w sieci kognitywnej).
10. Różnice między klasyfikacją a predykcją.
11. Miary jakości klasyfikacji.
12. Różnice między zmienną binarną a rozmytą.
13. Czym jest funkcja przynależności (bez wzorów).
14. Koncentracja a rozcieńczenie zbioru rozmytego.
15. Notacja Zadeha.
16. Zmienna lingwistyczna a wartości zmiennej lingwistycznej.
17. Czym jest sieć Bayesa.
18. Interpretacja współczynnika CF.
19. Interpretacja parametru k w algorytmie k-nn.
20. Algorytm 1-nn a naiwny klasyfikator Bayesa – różnice.
21. Odległość pomiędzy obiektami w przestrzeni n-wymiarowej.
22. Czym jest neuron i funkcja aktywacji neuronu (z wyłączeniem rodzajów sieci).
23. Różnice pomiędzy uczeniem nadzorowanym a nienadzorowanym.
24. Metody ewolucyjne.
25. Optymalizacja ciągła a optymalizacja dyskretna.

Zagadnienia i metody omawiane tylko na ćwiczeniach zostaną pominięte na teście (tj. podstawy drzew decyzyjnych, sieci Kohonena). Dwa ostatnie zagadnienia zostaną przedstawione na wykładzie 25 I 2019.

Zaoczne

Nazwisko Imię A B Projekt Test Ocena
 Świ***k Michał +  - 4 5 4+ 
Buc***a Victoria +  - 4+ 5 5
Pyk***a Mateusz + - 4+ 5 5
Jas***z Bartosz + + 4 5  4+
 Plo***a Marcel + + 4+ 4+ 4+
 Kró***l Mateusz + +  4+ 5 5
Jur***k Piotr + + 5 5 5
Sta***i Tomasz + - 4+ 4+ 4+
Mat***k Michał  +  - 4+  4- 4
  Pog***i Michał +  - 4+ 5 5
 Sok***i Adrian +  - - 5
 Pie***a  Marcin + + 4+ 5 4+
 Gór***i Marcin + - 4+ 4+  4+
 Chu***o Marek + - 3 5  3+
 Man***d Paweł + +  5 5 5
Len***i  Miłosz +  - 3 5  3+
 Grz***k Rafał + + 5 5  5
 Gre***r Beata + + 5 5  5
 Prz***a Artur + + 5 5 5
 Noc***k Dominik + + 5 5  5
 Sza***c Mikołaj +  -  - 4+  2
 Ot***t Marek +  - 4+ 5  5
 Jez***a Katarzyna + + 5 5 5
 Kęd***r Aleksander + - 4 5- 4+
 Brz***y Marcin + + 5 4 4+
 Bie***i Damian + - 4 5 4+
 Mir***i Mateusz + -  - 5  2
 Ber***z Natalia +  + 5 4 4+
 Cud***k Bartłomiej + + 5 4  4+
 Sow***a Marta +  - 4+  5 5
 Pop***o Mateusz + + 5 5 5
 Bin***i  Paweł + +  4+ 4+ 4+
Kas***k Konrad +  -  -
Sza***k Michał + + 5 4 4+
Wło***k Kamil + + 5 5-  5
 Wit***k Monika + - 5 5 5
 Lan***g Przemysław + - 4+ 5 5
 Kru***i Filip + + 5 4+ 5
 Gra***a Paweł + - 3+ 4  3+
 Imi***i Kamil + - 3 5 3+
Wró***i Błażej - 5
 Rze***k Marek + 3  4+  3+
Oko***ń Daniel + + 3+ 4 3+
Goł***a Michalina - -  3 5 3+ 
For***l Kinga + -  4+ 5-  5
Plo***a Marek -  - 4+  2
Fir***h Szymon + 3+ 4 5- 4+

A – preprocessing danych (brak zadania skutkuje obniżeniem oceny z projektu o 0.5 oceny);

B – reprezentacje genotypu i wektora wejściowego (brak zadania skutkuje obniżeniem oceny z projektu o 0.5 oceny);

Projekt – projekt realizowany w ramach ćwiczeń dotyczący implementacji wybranej metody. Projekt obejmuje część teoretyczną, opracowanie implementacji w dowolnym języku programowania oraz część eksperymentalną. Szczegóły dotyczące oceny projektu przedstawione na ćwiczeniach. Projekt stanowi 70% oceny końcowej z przedmiotu.

Test – test wyboru obejmujący materiał przedstawiony na wykładach. Szczegółowy zakres materiału przedstawiony jest poniżej. Test stanowi 30% oceny końcowej z przedmiotu.

Ocena – ocena końcowa z przedmiotu, na którą składa się 30% oceny z testu oraz 70% oceny z projektu. Zaliczenie testu minimum na ocenę dostateczną konieczne jest do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.